Waarom is het loon soms verschillend van een vaste werknemer?

1/02/2017

Als je kijkt naar het maandelijks nettoloon van uitzendmedewerkers lijkt dit hoger dan collega’s in vast dienstverband. Hoe komt dat?

1. Het nettomaandloon van uitzendkrachten lijkt hoger

Dit komt doordat het vakantiegeld op andere momenten wordt uitbetaald. Uitzendkracht-bedienden ontvangen elke week enkel en dubbel vakantiegeld bovenop hun basissalaris, wat bij bedienden in vaste loondienst niet het geval is. Hierdoor lijkt het alsof uitzendkrachten meer verdienen, maar dat is dus niet zo.

Het vakantiegeld voor bedienden in vaste loondienst wordt rechtstreeks uitgekeerd door de werkgever(s) voor wie ze in de loop van het dienstjaar gewerkt hebben. Bedienden in vaste loondienst krijgen hun enkel vakantiegeld op het moment dat zij hun vakantie opnemen: hun loon loopt met andere woorden gewoon door. Heel wat bedrijven kiezen ervoor het dubbel vakantiegeld op één moment uit te betalen aan alle werknemers, meestal in mei of juni. Uitzendkracht-bedienden ontvangen elke week enkel en dubbel vakantiegeld bovenop hun basissalaris.

Bij (uitzendkracht-)arbeiders wordt het vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in juni.

2.  Pensioenpremie

Uitzendkrachten, tewerkgesteld in een sector waar een sectorale tweede pijler bestaat, kunnen aanspraak maken op een pensioenpremie. Deze premie moet bij elke loonbetaling worden uitbetaald.

3. De bedrijfsvoorheffing is verschillend

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de inkomstenbelastingen die een werknemer moet betalen, en wordt maandelijks door de werkgever op het belastbare loon ingehouden. Het bedrag hangt onder meer af van het aantal kinderen ten laste en de gezinssituatie.

Bij vaste werknemers is de bedrijfsvoorheffing rond de 30%, afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Uitzendkrachten daarentegen kunnen in samenspraak met hun uitzendbureau zelf bepalen hoeveel bedrijfsvoorheffing er van hun loon afgehouden wordt. Het wettelijke minimum is 11,11% bedrijfsvoorheffing.  In de sector zijn afspraken gemaakt om 18% af te houden. Maar om achteraf verrassingen bij de afrekening van de personenbelasting te vermijden, raden wij aan om dat percentage op te trekken. Wanneer uitzendkrachten er specifiek om vragen, kan het ook een hoger percentage zijn. Het voorschot op de belastingen dat betaald wordt, kan dus verschillen tussen vaste en uitzendmedewerkers, maar uiteindelijk betaalt iedereen wel het correcte bedrag aan belastingen.

Bron: jobat.be


terug naar overzicht