Ontvang je als uitzendkracht ook vakantiegeld?

15/03/2017

Uitzendkrachten hebben ook recht op enkel en dubbel vakantiegeld, net zoals vaste werknemers. Het tijdstip varieert echter. Lees hier hoe en wanneer je je vakantiegeld kan ontvangen.

Het vakantiegeld van uitzendkrachten-bedienden daarentegen wordt wekelijks meebetaald bij hun loon. Dit heet 'vertrekvakantiegeld'. Je zet dit bedrag dus best aan de kant bij elke wekelijkse uitbetaling. 

Het vakantiegeld bedraagt +/- 15% van het jaarlijks brutoloon.

Arbeiders-uitzendkrachten ontvangen hun vakantiegeld van de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie, in het jaar dat volgt op de prestaties.

Mijn vakantiegeld ontvangen als arbeider-uitzendkracht

Om je vakantiegeld te ontvangen moet je het nummer van jouw zichtrekening waar jij rekeninghouder of mederekeninghouder van bent meedelen aan de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie

·         Voor de rekeningen in België

·         Voor de rekeningen in het buitenland

·         Indien u geen zichtrekeningnummer hebt.

 

Voor de rekeningen in België

Je kan het nummer meedelen:

·         Ofwel online via het formulier ‘Mijn rekeningnummer meedelen’

·         Ofwel via brief waarin de volgende elementen vermeld staan:

o    Naam, Voornaam

o    Rijksregisternummer

o    Zichtrekeningnummer

Stuur de brief terug naar de RJV- Warmoesberg 48, B-1000 Brussel- België.

De RJV zal bij jouw bank controleren of de bankgegevens correct zijn alvorens het vakantiegeld over te maken.

 

Voor de rekeningen in het buitenland

Je moet:

·         Het aanvraagformulier L76 voor een bankoverschrijving invullen. Dit formulier bevindt zich in de rubriek « Onze formulieren » ;

·         De informatie laten valideren door uw bank;

·         De documenten terugsturen naar de RJV – Warmoesberg 48 – B-1000 Brussel - België.

 

Indien je geen zichtrekeningnummer hebt:

In dit geval kan je je vakantiegeld via circulaire cheque ontvangen.  Je moet daarvoor een schriftelijke aanvraag indienen door je naam, voornaam en rijksregisternummer te vermelden, het document te ondertekenen en te dateren (klik hier om een voorbeeldbrief te raadplegen).

Deze brief moet teruggestuurd worden naar:

RJV - Betalingsproblemen
Warmoesberg 48
B-1000 Brussel

De aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden vóór 31 maart.
De uitgiftekosten (momenteel €3) per cheque zijn ten laste van jou.
Voor informatie over de uitbetalingsmodaliteiten en eventuele inningskosten, gelieve je te wenden tot de bankinstelling van jouw keuze.

 

Belangrijk!
Indien je geen enkele stap ondernomen heeft, zal je vakantiegeld tijdelijk bij de RJV blijven. Het zal pas betaald kunnen worden, wanneer je één van de hierboven beschreven stappen ondernomen hebt.

 

Vragen over jouw uitbetaling? Contacteer ons via het formulier op deze website, mail ons of ga langs bij het ABVV-kantoor bij jou in de buurt!


terug naar overzicht
© ABVV Interim