Meer zekerheid dankzij nieuwe tool Interim@Work

3/10/2016

Op 1 oktober wordt de online dienst Interim@work beschikbaar. Daarmee kunnen uitzendkrachten nagaan of ze tijdig en correct zijn aangegeven bij de sociale zekerheid. Interim@work is een initiatief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Aangiftes controleren

Interim@work geeft aan uitzendkrachten een overzicht van al hun arbeidsrelaties van het lopende jaar, het vorige jaar en het volgende jaar. Zo’n arbeidsrelatie ontstaat zodra de werkgever zijn werknemer bij de indiensttreding aangeeft bij de RSZ. Met Interim@work kan een uitzendkracht controleren of het uitzendkantoor hem tijdig en correct heeft aangegeven.

Interim@work betekent extra zekerheid voor uitzendkrachten. Een juiste aangifte bij de RSZ is essentieel voor de sociale rechten van de uitzendkracht. Uitzendkrachten die niet of te laat worden aangegeven, kunnen in problemen komen.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Als overheid moeten we onze procedures en systemen zoveel mogelijk afstemmen op de maatschappij van nu en er tegelijkertijd voor zorgen dat ze zo helder en eenvoudig mogelijk zijn voor de gebruikers.”

Contract blijft nodig

De arbeidsrelaties in Interim@work tonen dat iemand is aangegeven. Maar om wettelijk helemaal in orde te zijn, moet een uitzendkracht ook altijd een arbeidsovereenkomst ondertekenen voor hij begint te werken. De aangifte bij de RSZ maakt een contract niet overbodig.

Toegang met eID-kaart

Interim@work is een beveiligde onlinedienst. Om hem te gebruiken, moet een uitzendkracht zich aanmelden met zijn eID of token.

Waarom Interim@work?

De nieuwe tool past binnen de modernisering van de uitzendarbeid, die de federale regering in 2011 na overleg met de sociale partners in de steigers zette. Een van de onderdelen van het plan was de afschaffing van de ’48-urenregel’, die voorschreef dat een uitzendkracht zijn contract binnen twee werkdagen na aanvang van zijn job moest ondertekenen. Door dit systeem kwam de uitzendkracht echter in een onzekere situatie terecht, waarin misbruiken niet waren uitgesloten.

De sociale partners kwamen overeen de 48-urenregel af te schaffen en het contract vóór aanvang van de uitzendbaan te laten ondertekenen. Die verandering vraagt echter om twee nieuwe instrumenten:

  • een systeem van elektronische arbeidsovereenkomsten, ontwikkeld door de uitzendkantoren;
     
  • een controle-instrument waarmee uitzendkrachten kunnen nagaan of het uitzendkantoor hen correct heeft aangegeven bij de RSZ: Interim@work.

De twee tools worden gelijktijdig gelanceerd, op 1 oktober 2016, samen met de verandering van de 48-urenregel.

Meer informatie: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/interimatwork/index.htm


terug naar overzicht
© ABVV Interim