Aanvraag vakantiegeld 2014 mogelijk tot 31 december 2016

1/12/2016

Ongeveer 12.000 arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars hebben hun zichtrekeningnummer nog niet ingegeven. Daardoor ontvingen zij nog steeds geen volledig of slechts een gedeelte van hun vakantiegeld 2014 (werkjaar 2013).

Ondanks talrijke brieven verzonden door de RJV en een eenvoudig te zetten stap (overmaken van een zichtrekeningnummer aan de vakantiekassen), riskeren deze arbeiders hun vakantiegeld te verliezen, indien ze niet reageren vóór 31 december 2016. 

Hoe kunnen zij weten of zij in dit geval verkeren? 

De toepassing “Mijn vakantierekening”, biedt de mogelijkheid om de historiek van de betalingen van de vakantiegelden en de eventuele bedragen waarop de persoon nog recht heeft te raadplegen. Aanmelden gebeurt met een elektronische identiteitskaart (eID), de PIN-code en een kaartlezer.  
 
Eenvoudig het zichtrekeningnummer meedelen 

Om het vakantiegeld te ontvangen, dienen de arbeiders hun persoonlijk zichtrekeningnummer mee te delen aan de betrokken vakantiekassen. Er zijn  meerdere mogelijkheden: 
 Voor arbeiders van wie de werkgever is aangesloten bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV):
·         klik op ‘mijn rekeningnummer meedelen’ en breng uw gegevens in.
·         of neem telefonisch contact op via 02/627 97 60.
Voor alle arbeiders: 
·         log in via de toepassing “Mijn Vakantierekening” met de elektronische identiteitskaart, de pincode en een e-ID kaartlezer
·         of stuur een ondertekende brief met uw gegevens (datum, naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en zichtrekeningnummer), naar de betrokken vakantiekas.

Bedrag niet correct of verlenging van de verjaringsdatum? 

De arbeiders die het bedrag betwisten of die de datum van verjaring wensen te verlengen van hun recht op vakantiegeld 2014, kunnen dit doen tot 31 december 2016.
​Meer inlichtingen vinden ze op de rubriek “Vragen over vakantie > Beroep aantekenen”. 


terug naar overzicht

Lees meer over: Loon Premies Weetjes

© ABVV Interim