Loonkloof blijft: mannen verdienen 7% meer dan vrouwen

28/09/2015

Deze loonkloof wordt opnieuw bevestigd door cijfers van de FOD Economie over 2013. Met een bruto maandloon van 3.356 euro verdienen mannen gemiddeld 7 procent meer dan vrouwen.

Deze loonkloof wordt opnieuw bevestigd door cijfers van de FOD Economie over 2013. Met een bruto maandloon van 3.356 euro verdienen mannen gemiddeld 7 procent meer dan vrouwen. De cijfers onderschatten volgens de FOD Economie nog de reële loonhandicap. Vrouwen werken veel meer deeltijds. Als ook de deeltijds tewerkgestelde loontrekkenden mee in rekening worden gebracht, stijgt de loonkloof naar 20 procent. Bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bevestigt men de tendens. "We stellen vast dat de loonkloof op lange termijn daalt. Deze daling gaat echter zo traag, dat we eerder van een stagnatie kunnen spreken", luidt het.

De voornaamste redenen voor de kloof, aldus het instituut, is het verschil in deeltijdse of voltijdse tewerkstelling tussen mannen en vrouwen. Maar ook leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en nationaliteit spelen een rol, luidt het. Ook wordt gewezen op de verschillen op de arbeidsmarkt, met name de invloed op de loonvorming afhankelijk van sectoren, paritaire comités, beroep of ondernemingsgrootte.

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) voegt eraan toe dat er ook een loonkloof is wat de extralegale voordelen betreft. "Veel minder vrouwen dan mannen krijgen deze", klinkt het. "Als vrouwen ze wel krijgen, betekenen ze financieel minder dan bij mannen het geval is. Als vrouwen bijvoorbeeld een aanvullend pensioen krijgen, bedraagt de inleg vanuit de werkgever tot 40 procent minder dan bij mannen."

De loonkloof valt volgens Peeters voor de helft te verklaren met feitelijke argumenten, maar blijft voor de andere helft onverklaarbaar. "Dit wijst op een subtiele discriminatie. Dat moeten we wíllen en dúrven veranderen", zegt Peeters.

De minister van Werk kijkt in het bijzonder uit naar de sociale verkiezingen in 2016. "Ik roep op om bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen de verhouding mannen-vrouwen te respecteren. Ik pleit resoluut voor meer vrouwelijke rolmodellen. Het doel moet zijn de loonkloof zo vlug mogelijk, en structureel, weg te werken."

Bron: De Redactie, 17/09/2015


terug naar overzicht

Lees meer over: Loon Weetjes

© ABVV Interim