Uitzendkracht in de coronacrisis: heb je recht op tijdelijke werkloosheid?

10/04/2020

COVID-19 of het coronavirus zet het bedrijfsleven op zijn kop. Veel werknemers vallen technisch werkloos wegens overmacht en krijgen een uitkering. Maar wat als je uitzendkracht bent en door corona niet meer kunt werken? Heb je dan ook recht op een uitkering? We zetten alles voor je op een rij.

(laatste update op 10/04)
 

 

Mag het uitzendkantoor je contract stopzetten?

Jouw contract mag onder geen enkele voorwaarde eenzijdig worden stopgezet of geannuleerd door het uitzendkantoor. 
 

Krijg je je loon nog uitbetaald?

Bij een ondertekend contract heb je recht op een uitbetaling van je loon. Maar er zijn 2 uitzonderingen:

 1. Je bevindt je onder de regeling van tijdelijke werkloosheid. 
 2. Het uitzendkantoor biedt je een soortgelijke opdracht aan tegen dezelfde voorwaarden. Dat wil zeggen: hetzelfde loon voor hetzelfde aantal gewerkte uren.

Opgelet:

Als uitzendkracht heb je recht op hetzelfde loon en dezelfde voordelen als de vaste werknemers.  Logisch zou je denken. Alleen wordt dit principe soms wel eens vergeten.

Uitzendkrachten die aan het werk zijn in bedrijven waar voor de vaste werknemers bijkomende vakantiedagen of een speciale “corona” premie wordt afgesproken, hebben ook recht op die extra’s.

Contacteer dus zeker je uitzendkantoor om ook jouw speciale premie aan te vragen. Doen ze moeilijk? Contacteer dan je ABVV-kantoor in de buurt!
 

Heb je als uitzendkracht recht op tijdelijke werkloosheid?

Stel dat het bedrijf waar je werkt verplicht de deuren moest sluiten op 13 maart (start van de lockdown) of enorme hinder ondervond en geen werk meer heeft. Vraag dan aan je uitzendkantoor om je contract te verlengen zodat je tijdelijke werkloosheid kunt aanvragen.

Voor die contractverlenging zijn er 2 voorwaarden:

 • Je was voor 13 maart aan het werk.

EN

 • Je kunt aantonen dat je nog aan het werk was geweest mocht COVID-19 niet zijn uitgebarsten.

Let op: jammer genoeg zijn er uitzendkantoren die weigeren om je contract te verlengen. Neem in dat geval zeker contact op met het ABVV-kantoor bij jou in de buurt.
 

Wat als je vóór 13 maart al werkloos werd gesteld?

Dan moet je bij het ABVV een uitkeringsaanvraag doen voor volledige werkloosheid. Schrijf je in dat geval in als werkzoekende bij de VDAB, Actiris of Forem.
 

Wat als je aan het werk was met opeenvolgende dagcontracten?

Veel uitzendkrachten waren aan het werk met opeenvolgende dagcontracten. Ook heel wat uitzendkantoren schakelden vlak voor de lockdown over op dagcontracten.

Werkte je met opeenvolgende dagcontracten bij hetzelfde bedrijf én werd de opdracht stopgezet door de coronacrisis? Dan heb je volgens het ABVV recht op tijdelijke werkloosheid. Neem contact op met het ABVV-kantoor in je buurt als het uitzendkantoor je geen tijdelijke werkloosheid wil toekennen.
 

Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan?

 1. Vraag aan je uitzendkantoor om een elektronische aangifte te doen bij de RVA van de uren tijdelijke werkloosheid. 
 2. Open eenmalig je dossier bij ABVV via www.tijdelijkwerkloos.be.

Het gebruik van de controlekaart C3.2A wordt tijdelijk afgeschaft. Die hoef je dus niet binnen te brengen.
 

Hoeveel uitkering krijg je met een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Je ontvangt:

 • 70% van je brutoloon, met een loonplafond van 2754 euro per maand
 • 5,63 euro coronatoeslag per dag

Krijg je van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten nog iets extra? Nee, in de sector is alleen een toeslag voorzien van 3,96 euro bij economische werkloosheid, niet voor overmacht. ABVV blijft aandringen om die toeslag ook te voorzien bij tijdelijke werkloosheid.

Informeer bij je ABVV-délégué of je aanspraak kunt maken op de toeslag die vaste werknemers krijgen bij tijdelijke werkloosheid.
 

Je bent tijdelijk werkloos. Krijg je feestdagen uitbetaald?

Feestdagen die vallen binnen de 14 kalenderdagen na je eerste dag tijdelijke werkloosheid krijg je uitbetaald door de werkgever. Je moet die 14 dagen aan één stuk tijdelijk werkloos zijn.

Voorbeeld: ben je al thuis sinds 13 maart, de start van de lockdown? Dan valt paasmaandag 13 april buiten die 14 kalenderdagen. Je krijgt die feestdag niet betaald.
 

Je bent tijdelijk werkloos. Welke impact heeft dat op je vakantiegeld van 2021?

Wees gerust: de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) tussen 1 februari en 30 juni 2020 zullen als werkdagen worden beschouwd voor de berekening van het aantal verlofdagen en het vakantiegeld in 2021.
 

Krijg je een gewaarborgd loon als je ziek bent en niet kunt werken?

Wanneer heb je recht op een gewaarborgd loon?

Je hebt recht op een gewaarborgd loon als je:

 • een ondertekend contract hebt voor de dagen dat je ziek bent
 • een maand (= 20 werkdagen) werkt voor hetzelfde uitzendkantoor
 • je ziektebriefje binnen de 48 uur bezorgt en daarvan een bewijs hebt

Bel eerst je huisarts om uit te leggen welke symptomen je hebt. Hij of zij beslist wat je moet doen.4 dingen die moet je doen als je ziek bent

 1. Verwittig je uitzendkantoor én het bedrijf waar je aan de slag bent.
 2. Bezorg binnen de 48 uur je ziektebriefje aan het uitzendkantoor en hou het bewijs bij:
  • De beste optie: scan je ziektebriefje en stuur het via e-mail.
  • Geef het af in het uitzendkantoor en vraag een ontvangstbewijs.
  • Met een aangetekende zending lukt het ook, maar dat is redelijk duur.
  • Let op: als je je ziektebriefje per post stuurt, heb je geen verzendbewijs.
 3. Breng je ziekenfonds op de hoogte. Dat is niet verplicht. Maar als je geen recht hebt op een gewaarborgd loon, betaalt het ziekenfonds je uitkering.

Verlenging van je ziekteperiode

Verlengt de dokter je ziekteperiode? Herneem dan wat hierboven staat: verwittig het uitzendkantoor en het bedrijf. Stuur het nieuwe ziektebriefje binnen de 48 uur. En breng je ziekenfonds op de hoogte.


Belangrijk weetje over je anciënniteit bij het uitzendkantoor

Om recht te hebben op een gewaarborgd loon moet je 20 dagen anciënniteit hebben bij hetzelfde uitzendkantoor. Zitten er meer dan 7 dagen tussen je uitzendopdrachten? Dan begint je anciënniteit weer bij 0.

Lees meer in de folder 'Ziek, wat nu?'.

 


terug naar overzicht

Lees meer over: Premies Werkloosheid Ziekte

© ABVV Interim