Nieuwjaar? Ken je rechten!

31/12/2014

Een uitzendkracht heeft ten laste van het uitzendbureau, recht op de wettelijke feestdagen die tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst vallen.

Een contract van maandag tot vrijdag. Woensdag is feestdag.

> De feestdag valt tijdens het contract: deze moet dus betaald worden.

 

 

 

Wanneer 2 arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid enkel worden onderbroken door een feestdag (de arbeidsovereenkomsten worden abusief opgesplitst in functie van de feestdag of de uitzendkracht werkt

met opeenvolgende dagcontracten), dan wordt de feestdag beschouwd als een feestdag in dienst. Het recht tot betaling van deze feestdag vereist niet het bereiken van een minimumanciënniteit.

Voorbeeld

Een contract voor maandag en dinsdag. Woensdag is feestdag - een contract voor donderdag en vrijdag.

> De feestdag moet beschouwd worden als een feestdag in dienst: deze moet dus betaald worden.

 

Voor de feestdagen die vallen na het einde van de arbeidsovereenkomst en die door het uitzendkantoor moeten betaald worden, voor zover de uitzendkracht niet opnieuw aan het werk is, gelden volgende regels:

• Tewerkstelling of contract van 14 dagen of minder: geen recht op betaalde feestdagen volgend op de beëindiging van de prestaties of het contract;

• Tewerkstelling van 15 dagen tot één maand, zonder onderbreking die te wijten is aan de werknemer: recht op loon voor één feestdag die valt binnen de 14 dagen volgend op de beëindiging van de prestaties of het contract;

• Tewerkstelling van meer dan één maand, zonder onderbreking die te wijten is aan de werknemer: recht op loon voor de feestdagen die vallen binnen de 30 dagen volgend op de beëindiging, van de prestaties of het contract. Onder het begrip ‘30 dagen’ dient het aantal kalenderdagen begrepen te worden, zaterdagen en zondagen dus inbegrepen. Onder het begrip ‘maand’ dient begrepen te worden de periode die bijvoorbeeld begint op 5 juli en eindigt op 4 augustus, of begint op 10 februari en eindigt op 9 maart. Wanneer 2 arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid enkel worden onderbroken door het weekend (zaterdag en zondag) dan tellen de weekenddagen mee om de periode van tewerkstelling van de uitzendkracht te bepalen.


terug naar overzicht

Lees meer over: Betaalde feestdagen Loon Weetjes

© ABVV Interim