Back to school! Ook jij hebt recht op de juiste opleiding

31/08/2015

Er zijn verschillende momenten waarop deze vorming moet plaatsvinden:

- Bij indiensttreding;
- Bij overplaatsing of verandering van functie;
- Bij invoering van een nieuw arbeidsmiddel;
- Bij invoering van een nieuwe technologie.

Deze opleidingen moeten kosteloos zijn en tijdens de arbeidstijd doorgaan. De opleiding en instructies moeten zowel slaan op de werkpost/functie waarin de uitzendkracht wordt tewerkgesteld als op de algemene risico’s en activiteiten van de onderneming. De opleiding moet de uitzendkracht in staat stellen om risico’s eigen aan de werkpost te voorkomen.

Let op: Vaak worden uitzendkrachten uitgenodigd voor een opleiding vóór hun contract met de gebruiker start, om te vermijden dat de opleidingstijd als arbeidstijd zou worden beschouwd en zou worden vergoed. Dit kan niet: ook voor uitzendkrachten moet de opleidingstijd als arbeidstijd worden beschouwd.


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract Weetjes

© ABVV Interim