Wat is het verschil tussen een job- en werkstudent?

15/09/2014

Een “jobstudent" mag onder bepaalde voorwaarden werken aan verlaagde RSZ-bijdragen. Dit zijn de voorwaarden:

Wat is het verschil tussen een job- en werkstudent? Onder welke voorwaarden mag ik werken?

Een “werkstudent” werkt met een normale arbeidsovereenkomst en betaalt dus gewone RSZ-bijdragen. Op deze manier kan je als student dus onbeperkt werken.

Een “jobstudent" mag onder bepaalde voorwaarden werken aan verlaagde RSZ-bijdragen. Dit zijn de voorwaarden:

  • Een arbeidsovereenkomst voor studenten moet een overeenkomst van bepaalde duur zijn. Het heeft geen belang of het als arbeider dan wel als bediende is. Met de overeenkomst is een student beter beschermd.
  • Voor de inkomsten verbonden aan zo’n overeenkomst wordt een fiscale vrijstelling gegeven. Je ouders gaan je minder snel (fiscaal) als “kind ten laste” verliezen en je gaat zelf minder snel belastingen moeten betalen.
  • Vanaf 2012 mag zo’n overeenkomst maximaal 12 maanden duren.
  • Overeenkomsten die langer duren, worden automatisch gewone arbeidsovereenkomsten.
  • Als het aantal arbeidsdagen in een tewerkstelling met een “arbeidsovereenkomst voor studenten” beneden een bepaalde grens blijft, dan gelden verminderde RSZ-bijdragen (solidariteitsbijdragen).
  • Vanaf 2012 kan een student in totaal 50 dagen werken aan één verminderd RSZ-tarief. De periodes moeten niet aaneengesloten zijn en moeten ook niet bij dezelfde werkgever zijn. De 50 dagen kunnen vrij gekozen worden, gespreid over het hele jaar. Er is dus geen verschil meer tussen de zomerperiode en de rest van het jaar.
  • De voorwaarde dat de student enkel werkt tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de school.

 

 

Je mag slechts 50 dagen per jaar als jobstudent werken.

De normale sociale bijdragen zijn verschuldigd vanaf dag 51. De 50 dagen kunnen vrij gekozen worden, gespreid over het hele jaar. Er is dus geen verschil tussen de zomerperiode en de rest van het jaar.

Werk je meer dan 50 dagen, dan heeft dat gevolgen voor het kindergeld van je ouders, en ben je de normale sociale bijdragen verschuldigd vanaf dag 51.

Om het gewerkte aantal dagen gemakkelijk in het oog te houden, kan je een overzicht van de gewerkte dagen online consulteren via Student@Work. Je kan hier ook een persoonlijk attest van afdrukken.

 

Meer weten/hulp nodig? Studenten & scholieren worden gratis lid van het ABVV!

Studenten en scholieren vanaf 15 jaar worden gratis Magik?-lid van het ABVV. Zo krijg je alle informatie over je rechten en plichten en helpen we je, zelfs tot in de arbeidsrechtbank. Maak je hier lid.


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract Loon Weetjes