Zwanger als uitzendkracht: wat nu?

7/03/2017

Als uitzendkracht ben je in dienst van het uitzendbureau dat je uitleent aan een gebruiker. Je geniet ook ontslagbescherming van zodra je de werkgever op de hoogte hebt gebracht van je zwangerschap tot één maand na de bevallingsrust.

Tijdens deze periode mag de werkgever je ontslaan maar niet wegens je zwangerschap of bevalling. Gebeurt dat wel, dan heb je recht op een bijzondere vergoeding van zes maanden loon.

Het interimkantoor ontslaat je echter niet wanneer jouw arbeidsovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum of niet wordt verlengd. De weigering een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten vanwege je zwangerschap, zou je wel kunnen kwalificeren als directe seksediscriminatie. Dit is ook verboden en geeft je recht op een vergoeding.

Soms gelijkgesteld aan contract van onbepaalde duur

De ontslagbescherming is bij uitzendarbeid dus veelal een lege doos. Hou echter voor ogen dat ondernemingen soms een beroep doen op uitzendkrachten buiten de toegelaten gevallen: vervanging van een vaste werknemer, tijdelijke vermeerdering van werk of uitvoering van uitzonderlijk werk.

In dat geval wordt de interim-werknemer geacht verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met het bedrijf. Als jij bijvoorbeeld al acht maanden bij hetzelfde bedrijf werkt, is het mogelijk dat de werkgever oneigenlijk beroep doet op interimwerk. Je zou daarom best ook het bedrijf verwittigen van je zwangerschap. 
Indien naderhand het uitzendbureau jouw overeenkomst niet verlengt en je niet meer welkom bent bij de werkgever, dan heb je bij onrechtmatige uitzendarbeid recht op een opzeggingsvergoeding én een beschermingsvergoeding.

Bron: Jobat


terug naar overzicht