SOS Jobstudenten! Voer geen gevaarlijke taken uit

14/07/2020

Naast de algemene verplichtingen die gelden voor alle uitzendkrachten, gelden voor jobstudenten nog een aantal bijkomende maatregelen om niet alleen hun veiligheid en hun gezondheid te beschermen maar ook hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en hun ontwikkeling.

Hieronder vind je een opsomming van taken en functies die je als jobstudent niet mag uitvoeren, omdat ze als gevaarlijk worden beschouwd:

• Arbeid die jongeren, objectief gezien, lichamelijk of psychisch niet aankunnen; 
• Arbeid waarbij jongeren worden blootgesteld aan giftige of kankerverwekkende stoffen, die erfelijke genetische veranderingen teweegbrengen, stoffen die tijdens de zwangerschap schadelijke gevolgen hebben op de foetus of die voor de mens een schadelijke chronische werking hebben;
• Arbeid die ioniserende straling meebrengt;
• Arbeid die risico’s op ongevallen met zich meebrengt waarvan vermoed kan worden dat jongeren, doordat ze nog niet veel inzicht hebben in veiligheid of onervaren of onvoldoende opgeleid zijn, deze meestal niet beseffen of kunnen voorkomen;
• Arbeid waarbij jongeren worden blootgesteld aan extreme hitte, koude of lawaai.

Let wel: In een aantal gevallen mogen jobstudenten ouder dan 18 jaar bepaalde van bovenstaande activiteiten wel uitvoeren, op voorwaarde dat er voldoende beschermende maatregelen zijn en er een advies is van de preventieadviseur en van het Comité PBW.

Twijfel je of je taken onder bovenstaande omstandigheden vallen? Informeer je dan bij het ABVV-kantoor in jouw buurt!


terug naar overzicht
© ABVV Interim