Wat met betaalde feestdagen in tijden van Corona?

1/04/2021

Ook tijdens Corona zijn er natuurlijk feestdagen waarop uitzendkrachten, net als alle andere werknemers, betaald moeten worden. Maar hoe zit dat juist in deze bizarre tijden? We zetten het graag even op een rijtje.
 

Werd jouw uitzendcontract verlengd en val je wel onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid? Klik hier.
 

Ik ben een uitzendkracht die niet onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid valt:

 1. Word ik betaald voor een feestdag tijdens mijn uitzendcontract?
  Ja, feestdagen die tijdens een uitzendcontract vallen, moeten sowieso betaald worden. Dus wanneer jij een contract krijgt dat ingaat op de feestdag, is het een feestdag onder contract.
   
 2. Wat als de feestdag tussen twee contracten zit?
  We gebruiken graag Pinksteren (zondag 23 mei en maandag 24 mei) als voorbeeld. Voor uitzendkrachten die tot en met vrijdag 21 mei een contract hebben en die vanaf dinsdag 25 mei een nieuw contract krijgen is Pinksteren een feestdag die tussen de twee contracten valt. Deze feestdag moet betaald worden, zonder bijkomende anciënniteitsvoorwaarden.
   
 3. Wat met feestdagen die vallen als mijn uitzendcontract is afgelopen?
  Als de feestdag valt nadat je arbeidsovereenkomst is afgelopen én je bent nog niet aan een nieuw contract begonnen, zijn er verschillende regels van toepassing.
  1. Tewerkstelling of contract van 14 dagen of minder: Je hebt geen recht op een betaalde feestdag.
  2. Tewerkstelling van 15 dagen tot een maand: Je hebt recht op loon voor één feestdag die valt binnen de 14 dagen volgend op de beëindiging van de prestaties of het contract.
  3. Tewerkstelling van langer dan een maand: Je hebt recht op loon voor de feestdagen die vallen binnen de 30 dagen volgend op de beëindiging van de prestaties of het contract.

Belangrijk om hierbij te weten: deze tewerkstellingsperiode kan bestaan uit verschillende contracten na elkaar.

 1. Hoe bereken ik mijn tewerkstelling van 15 dagen of meer?
  Kort gezegd: alle werkdagen tellen mee. Het maakt niet uit of het gaat om dagcontracten, weekcontracten of langere contracten.

  Opgelet: had je een contact van maandag tot en met vrijdag, geen contract in het weekend maar wel een nieuw contract vanaf de maandag erna? Dan tellen zaterdag en zondag ook mee als gewerkte dagen. Enkel onderbrekingen van meer dan 1 week tussen twee contracten zorgen ervoor dat je terug vanaf 0 moet beginnen tellen.
   
 2. Wat als voor de vaste werknemers de feestdag vervangen wordt door een andere dag?
  Als voor vaste werknemers in het bedrijf de feestdag wordt vervangen door een andere dag, dan krijgt deze vervangingsdag het statuut van een feestdag. Wat houdt dat in voor uitzendkrachten? Er moet dan opnieuw gekeken worden of de uitzendkracht voldoet aan de voorwaarden die we hierboven bespreken om recht te hebben op de betaling van de feestdag.

Heb je graag nog meer informatie over jouw rechten als uitzendkracht op betaalde feestdagen? Download hier de infobrochure.


Ik ben een uitzendkracht waarvan het contract verlengd werd. Hierdoor val ik onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid door overmacht (CORONA):

 1. Heb ik recht op loon voor een feestdag?
  Dat hangt af van het moment waarop je tijdelijk werkloos bent geworden. Je werkgever moet enkel loon voor feestdagen betalen als die binnen de 14 (kalender)dagen vallen nadat je op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht werd gezet.
   
 2. Ik werk nog af en toe een dag.
  Dan moet de werkgever loon voor de feestdag betalen als je in de 2 weken voor de feestdag nog minstens 1 dag gewerkt hebt. Wanneer de werkgever activiteitsdagen afwisselt met dagen van tijdelijke werkloosheid, start de periode van 14 kalenderdagen dus opnieuw na elke gewerkte dag of elke collectieve vakantiedag. Belangrijke exta: zorg dat je altijd een contract hebt getekend voor je aan het werk gaat.
   
 3. Wat als ik binnen die 14 kalenderdagen een dag inhaalrust opneem?
  Geen zorgen: een dag arbeidsduurvermindering of inhaalrustdag onderbreekt die 14 kalenderdagen niet.
   
 4. Ik ben al langer dan 14 dagen tijdelijk werkloos. Krijg ik dan een feestdag uitbetaald?
  Dan krijg je voor de feestdag tijdelijke werkloosheid uitbetaald via de RVA.

 


terug naar overzicht

Lees meer over: